Du er her: Hjem -Hva vi gjør - Media

Media

Om kunsten og lekens viktighet

Som barn er vår forestillingsevne styrt av innstinkter og ikke av begrensninger. Vi ER lek, vi ER sanser, vi ER følelser, vi bare ER.

 

Som eldre overstyres innstinktene av fornuften vår, av hemninger og av hva vi tror er rett eller galt. Vi legger hemninger på oss selv i forsøk på å bli likere "de andre" eller på å bli likt. 

Hemninger og begrensninger skaper fordommer og skam. Vi fryser fast i illusjoner som vi tror er rett for oss, men som ikke er den vi egentlig var ment å skulle være. Når vi ikke er oss selv, vil vi etterhvert kunne erfare symptomer som angst, søvnproblematikk, uro osv. For å få tilgang til underliggende følelser er lek og kunst viktige virkemidler. Vi integrerer tegning, maling, modellering, bevegelse, musikk, poesi og psykodrama inn i veiledningen.

Vi når inn til sansene der hvor forestillingsevnen og den skapende prosessen er sentral. Vi glemmer prestasjon og bare er. Vi føler oss bra nok, gode nok, - bare ved å VÆRE, alene og sammen med andre. 

© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif