EXIT på RVTS-Nord

Oppdatert: 5. okt. 2018

EXIT (Expressive Arts in Transition er utviklet av Melinda Ashley Meyer DeMott ved Norsk Institutt for kunst og uttrykksterapi (NIKUT) og blir bl.a. brukt til stabilisering etter traumatiske opplevelser og stresshåndtering for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forskning på metoden har blitt gjennomført i regi av NKVTS og implementering av EXIT i Nord-Norge har blitt gjennomført i Regi av RVTS-Nord og NIKUT.

EXIT er et forebyggende gruppetilbud som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket. Det er en forebyggende gruppeintervensjon for traumatiserte mennesker som bistår i å komme i kontakt med og uttrykke avstengte følelser. EXIT bruker alle sanser og oppfordrer deltagerne å være tilsted i egen kropp og å fokusere på ferdigheter og gode minner, samt å tenke på fremtid og å ha ansvar for egen fremtid. Relasjoner er fremmet i gruppen for å motvirke tilbaketrekning og depressive reaksjoner.

EXIT er lett å tilpasse ulike målgrupper og kan brukes overfor mange mennesker som er i krevende livssituasjoner.Spesielt relevant for de som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, behandling og miljøterapi.

Metoden er i ferd med å implementeres på bla skoler, helsestasjoner, arbeidstreningsprogrammer, v/BUP, v/DPS og flyktningmottak mange steder i landet.#exit #flyktninger #integrering #kommunikasjon #forebygging

© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif