© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif

Kunstens helse­bringende effekt

Oppdatert: 2. sep. 2019

Kunst- og musikkterapi regnes nå som en intervensjon med sterkt evidensgrunnlag, skriver Eirik Hørthe i Psykologi.no


Kunsten har spilt en viktig rolle i menneskelig kultur siden tidenes morgen. Kunsten handler i stor grad om å uttrykke seg selv og gi mening til den indre og ytre virkeligheten som omringer oss (Gombrich, 1995). Den amerikanske psykologen Rollo May (1994) hevdet at den kunstneriske prosessen består av å «gi form til kaos». Han mener at det krever stort mot å skape et kreativt produkt fordi frykten for å feile er stor, men også fordi skapelsen av noe nytt ofte innebærer ødeleggelsen av noe gammelt. Allikevel insisterer May på at kunstproduksjon er blant de mest helsebringende og meningsfulle aktivitetene et menneske kan gjøre.

Har kunsten virkelig en helsebringende effekt? Og kan psykologifaget bli flinkere til å nyttiggjøre seg denne effekten? Eirik Hørthe i Psykologi.no tror det! Les mer om hvorfor her!EDVARD MUNCH: Utsnitt fra bildet Ved dødssengen. Feber I fra 1915. Olje på lerret. Edvard Munch malte indre landskaper som reflekterte kunstnerens emosjonelle tilstand. Her maler Munch sannsynligvis søsteren Sophies død. Et motiv han vendte tilbake til ved flere anledninger i løpet av sitt kunstnervirke. Illustrasjon: Wikiart.org