Lek er veien til endring!

Eva Dønnestad RVTS Sør

I artikkelen ”Lek – veien til endring”, understreker Heine Steinkopf lekens, livsutfoldelsens og mulighetenes verdi for å skape god endring hos barn, unge og voksne som er skadet eller krenket. Barn som er krenket slutter å leke, og derfor hemmes muligheten for endring og utvikling. Leken har stor betydning for god utvikling av hjernen og for veien til helhet for krenkede barn, viser forskning.

Steinkopf fortsetter:

Vi ser på lek som bortkastet tid, og i beste fall uviktig tidsbruk. Interessant nok er det absolutt ingen forskningsmessig begrunnelse for dette, faktisk forteller forskningen oss det motsatte: Lek, eller lekenhet, er livsnødvendig for barns hjerneutvikling, og avgjørende for voksnes mulighet til endring. Les hele artikkelen her:© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif