Du er her: Hjem - Samarbeid

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi ser hele mennesket!

På Tønsberg Medisinske Senter er det samlet en rekke etablerte helsebedrifter under samme tak. Terapiverkstedet holder til her i hyggelige omgivelser. I flere tilfeller samarbeider vi på tvers av klinikkene. Vår brede kunnskap, gode atmosfære og vårt ønske om å ta deg som pasient på alvor bidrar til trygghet og trivsel. Her finner du leger, gynekologer, psykiatere, psykologer, terapeuter, massører, fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater. Det er trygt å gå i behandling på Tønsberg Medisinske Senter, velkommen til oss.

Utviklingsarbeid med VFK

Vestfold Fylkeskommune

Terapiverkstedet støtter opp under utviklingsarbeid i Folkhelsenettverket i Vestfold Fylkeskommune. Vi bidrar med workshops, foredrag og kurs. Vi har spesiell fokus på at frivillighet er bra for den psykiske helsen og jobber metodisk med forebygging og engasjement rettet mot barn- og unge. Terapiverkstedet bistår til at Vestfold blomstrer for barn- og unge!

SIV BUPA

Sentralsykehuset i Vestfold, Barne og ungdomspsykiatrisk

Terapiverkstedet mener at alle barn og unge voksne bør få tilgang til Kunst- og uttrykksterapi når de sliter. Vi har pt. faste kunst- og uttrykksterapi grupper for BUPA på SIV. Vi jobber der primært med ungdommer fra 12 - 18 år. 

meli-m@online.no

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttet ble opprettet og ledes av Melinda A. Meyer PhD og  M.A. in Expressive Arts. Melinda er ansvarlig for den norske utdannelsen på USN. Vi mener at noen av fagene i denne utdannelsen burde vært obligatorisk læring for ungdom på ungdomsskolen.

SPISFO

SPISFO er en interesseorganisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller som sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Alle som bidrar i Spisfo har ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide seg ut av en spiseforstyrrelse. 

VILLA Sult

Terapiverkstedet anbefaler Villa Sult som et alternativ til behandling av Spiseforstyrrelser. Villa Sult er en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak Institutt for spiseforstyrrelser, etablert i 1997. Instituttet er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Villa Sult har hastetimer og tilbyr samtale også med foreldre. Ta kontakt med meg så henviser jeg mer enn gjerne.

Please reload

© 2017 by @terapiVERKSTEDET

Tlf: 92219910 - kontakt@terapiverkstedet.no  Kilengaten 18 A, Tønsberg

Norsk forening for kunst- og uttrykkster
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
NFP-logo-liggende.gif